top of page

VELKOMMEN SOM MEDLEM

Som medlem i Seljord Kunstforening tek du imot invitasjonar til utstillingsopningar og andre arrangement i Kunstlåven. Du får 50% rabatt på inngang til våre utstillingar og 10% rabatt på alle grafiske arbeid, kunsthandverk og designobjekt frå galleributikken. Som medlem støttar du ei aktiv og levande kunstforeining - og sist, men ikkje minst: Du gjer eit viktig verdival! 

Kunstforeininga arbeider for å nå ideelle mål til beste for kunst- og kulturinteresserte i distriktet. Som andre friviljuge organisasjonar er me til sjuande og sist ein hjørnestein i demokratiet og velferdsamfunnet. 

 

Årskontingenten for medlemskap er kr 300 per person. 

 

Vil du bli kontakta om medlemskap? 

Alle kan bli medlem i Seljord Kunstforening. Send ein e-post til: seljordkunstforening@gmail.com så kontaktar me deg så snart me kan.

PRIS MEDLEMSKAP

Ordniært medlemskap: 300 kr

bottom of page