top of page
Kommande
TIDLEGARE
KOMMANDE

FOREDRAG

Ballongferda Paris - Seljord 1870

v/ Halvor Kleppen

Søndag 11. juli 2021

kl 13, Kunstlåven

Screenshot 2021-05-13 at 19.15.12.png

Journalist og forfattar Halvor Kleppen held foredrag om ballongferda i eit lokalhistorisk perspektiv. I 2020, ga han ut boka ei kom i lufti! - Ballongen 1870, ein vidtfamnande dokumentar om ballongferda og verknader av den

bottom of page