top of page

Sommarutstillinga 2022

DET DYRISKE

 

Kva er dyrisk eigentleg?

 

Det intuitive, det  rå , det direkte?

Noko som er hårete og oppfører seg uforutsigbart?

Er dyrisk det motsette av det siviliserte?

 

Etter ei lang tid med lite nærleik og mykje avstand og kulde i corona-nedstenginga, synes vi det var på høg tid med ei rå, open, intuitiv og varm kunstoppleving.

Vi valte temaet dyrisk for å sette fokus på vårt forhold til dyr og ikkje minst til det dyriske i oss sjølve.  

Dyr har hatt ein viktig rolle i vår utvikling som mennekse.

Vi har hatt eit tett forhold til dyr i kvardagen i titusener av år. Vi har budd saman med kjeledyr og produksjonsdyr og vi har levd i redsel for dei ville rovdyra.  

Dyra har og betydd mykje for vår måte å sjå verda på og på måten vi uttrykker oss pa.  

Dyr symboliserer kjensler og sinnstilstandar og viser til ei lengsel til det upolerte og intuitive i oss sjølve.

 

Og nå, når vi som menneske har skapt ei verdssituasjon med klimaendringar og miljøforureining , får begrepet Dyrisk kan hende ei biklang?

 

For kven er eigentleg dei siviliserte og kva tyder eigentleg dyrisk i desse dagar?

Begrepet dyrisk blir nesten snudd på hodet når vi som såkalte siviliserte menneske ,øydelegg naturen og startar krigar, medan dyra, som vi deler kloden med, blir makteslause og uskyldige ofre for det vi kallar sivilisasjon.

 

Dette er tankevekkjande og skremande for mange av oss, for kva slags DYR har vi menneske blitt?

 

Då vi utlyste vår Open Call fekk vi ein overveldande respons med 147 søknadar. Temaet traff ei nerve i kunstnarar over heile landet.

23 kunstnarar ble valt ut til å vise sine dyriske verk i den tradisjonsrike Kunstlåven i Seljord.

Vi håper at du som publikum sanser, opplever og lar desse kunstverka berøre deg.

Kanskje oppdagar du noko nytt om det dyriske i ditt eige liv og i vår verd.

 

Samfunnet er gjenåpna, kulturlivet skal på nytt blomstre og vi er stolte av å bidra til dette i 2022 sin sommarutstilling!  

 

Kunstnerisk Råd:

Silje Villhodd, Ann Mari Aamot, Emil B Andersen og Zoé Johanna Eskes 

Mange rare folk og dyr ... ...synger Wenche Myhre i barnesangen

Du og jeg og vi to.

Strofen høver godt som innleiing til årets sommarutstilling.

Eit kobbel av «dyriske» kunstnarar og avisteiknaren Fredrik Stabel venter på deg innanfor dørene.

 

I alt 23 kunstnarar syner fram deira tolking av temaet Dyrisk.

Kva er dyret er i mennesket og mennesket i dyret? På Kunstlåven er det rom for mange slags tankar.

Vi gler oss òg over å ønskje Fredrik Stabel attende i Seljord og hans underfundige univers av menneskeskapningar.

Kan hende nokon har sine røter i Seljord på 1950-talet, den gong då Stabel budde her?

Det blei ramaskrik då kunstnar og dyrlæjkar Morten Viskum synte fram kunstverket Kjærlighet fra Gud, sommarutstillinga år 2000.

Rotter (les: dyrepreparat) var utstilt i ulike positurer. Mykje har skjedd sidan det, av syn på kunst og dyrevelferd.

 

Målet i år er vekke til ettertanke om dyreetikk. Nordmenn generelt har høge tankar om menneskeverdet. Har vi like høge tankar om dyreverdet?

dei seinare åra har omgrepet posthumanisme vakse fram, for å plassere mennesket på line med andre delar av skaparverket.

Noko å tenkje på, det òg.

 

Det er alltid ei glede å invitere til ny utstilling.

Denne gongen sender vi ein stor takk til ein stab en av friviljuge, ikkje minst Alex og Katya frå Ukraina samt Mohamad frå Damaskus.

Alle i eit integreringsprogram i regi av Seljord vaksenopplæring.

Ein særskilt takk òg til sør-afrikanaren Martines Bekker for utlån av skulpturen Elg, satt saman på kunstnarleg vis av skrapmetall. Elgen ønskjer velkomen på plenen utanfor Kunstlåven.

På vegne av styret, det gjer eg også: Velkomen! Dag Feldborg - Styreleiar.

bottom of page