SELJORD

KUNSTGUIDE 

Seljord kunstforening ble stiftet 1968 og har siden vært en viktig kulturbærer innen litteratur, musikk, bildende kunst og lokal kultur. Mindre utstillinger og tilstelninger har vært gjennomført året rundt.