top of page

OPEN CALL

SOMMARUTSTILLING I SELJORD KUNSTFOREINING

Vi innviterer kunstnarar om å søke plass på sommerutstillinga i Seljord.

Seljord Kunstforening og Kunstlåven er ein unik visningsstad for samtidskunst. Kvart år arrang-erar vi sommarutstilling der målet er å syne eit mangfald av kunstuttrykk med høg kvalitet.

TEMA:

Temaet for årets utstilling er «DYRISK»

Det er opp til kunstnarane sjølve å tolke temaet.

Nytt av året er at Seljord Kunstforening innviterer inn kunstnarar med både formell utdanning og uformell /autodidakt utdanning. Dette gjer vi for å vise eit breidast mogleg spekter av kunst-uttrykk frå regionen.

LOKALET

Kunstlåven er frå 1950-talet. Ho er i fire høgder med eit brutto totalareal på 1691 m². Opp til 15 rom; om lag 1 000 m² kan nyttast til utstilling.

Sjå planteikningar på heimesida: seljordkunstforrening.org

UTSTILLINGA

Utstillinga visast i Seljord Kunstlåve i perioden fra 25 juni til og med 24 juli og fra 15 august til til 28 august 2022. Henting av arbeider 31 august.

SØKNADEN SKAL INNEHALDE

Ein kort tekst om deg og kunsten din, max 1500 tegn.

3-5 foto av ulike arbeider, samt informasjon om størrelse, materiale og produksjonsår.

Om arbeidene er under bearbeiding, kan skisse/prosjektbeskrivelse leggast ved.

Ein kort CV

Lenke til eventuell heimeside

Vi ber om at søknaden med tekst og bilete ikkje overskrid 15 MB totalt.

Send søknaden til : opencall_skf @outlook.com

Søknadsfrist er 4 mars 2022

Antatt tidsperiode for svar på søknad er medio april 2022

Utstillingsåpninga er den 25. juni 2022

Kunstnerisk råd er Ann- Mari Åmot , Zoè Eskes og Silje Villhodd

Har du spørsmål:

Send mail til: opencall_skf@outlook.com

.

.

.

bottom of page