Sommarutstillinga 2021: 03. juli - 01. august 2021

BRESTE ELLER BERA!

BRESTE ELLER BERA! - eit grenseoverskridande KUNSTprosjekt om ballongar, mot og overmot, berekraft i går og i dag, by og land, Paris og Seljord. 

Kunstlåven i Seljord, 3. juli – 1. august 2021 

 

Sjå for deg Seljord 25. november 1870. Det er vinter og kaldt. To franske militære kastar seg ut av ein luftballong og landar på Seljord-sida av Lifjell. I 13 timar har dei stått trongt saman, livredde i ei lita flettakorg, før dei endeleg tok valet om å kaste seg ut. 

Den utrulege historia er utgangspunkt for sommarutstillinga Breste eller bera! Ver budd på aha-opplevingar og overraskingar når fire samtidskunstnarar, ein radiojournalist og fleire med, tolkar den dramatiske hendinga. 

 

To store kunstnarar med nær tilknyting til kunstforeiniga har gått bort etter siste sommarutstilling. Gunnar Torvund døydde 14. oktober 2019; Guttorm Guttormsgaard 10 dagar seinare. To rom er via deira arbeid og kunstnarskap. 

I underetasjen står Bricolage-rommet ope for barn og unge og deira fantasi og skaparkraft. «Man tager hvad man haver» er motto for rommet. 

 

Kvar helg vekslar det mellom foredrag og workshop, ope for barn, unge og vaksne.

Velkommen på utstilling!

UTSTILLARAR: 

Line Berget

Øyunn Hustveit

Kristin Lindberg

Anne Siv Falkenberg Pedersen

Geira Auestad Woitier & Yves Preel

Tine Eide

Gunnar Torvund

Guttormsgaard ARKIV

3.klassingar frå Seljord barneskule 

WORKSHOP- OG FOREDRAGSHALDERAR:

Forfattar Tommy Sørbø 

Forfatter Halvor Kleppen 

Førstekonservator Ketil G. Andersen 

Biletkunstnar Kari Steihaug 

Tatersløydar Mariann Grønnerud