top of page
Kommande
TIDLEGARE
KOMMANDE

Sommarutstillinga 2021: 03. juli - 01. august 2021

BRESTE ELLER BERA!

BRESTE ELLER BERA! - eit grenseoverskridande KUNSTprosjekt om ballongar, mot og overmot, berekraft i går og i dag, by og land, Paris og Seljord. 

Kunstlåven i Seljord, 3. juli – 1. august 2021 

Ope kvar dag kl 11.00 - 17.00

Sjå for deg Seljord 25. november 1870. Det er vinter og kaldt. To franske militære kastar seg ut av ein luftballong og landar på Seljord-sida av Lifjell. I 13 timar har dei stått trongt saman, livredde i ei lita flettakorg, før dei endeleg tok valet om å kaste seg ut. 

Den utrulege historia er utgangspunkt for sommarutstillinga Breste eller bera! Ver budd på aha-opplevingar og overraskingar når fire samtidskunstnarar, ein radiojournalist og fleire med, tolkar den dramatiske hendinga. 

 

To store kunstnarar med nær tilknyting til kunstforeiniga har gått bort etter siste sommarutstilling. Gunnar Torvund døydde 14. oktober 2019; Guttorm Guttormsgaard 10 dagar seinare. To rom er via deira arbeid og kunstnarskap. 

I underetasjen står Bricolage-rommet ope for barn og unge og deira fantasi og skaparkraft. «Man tager hvad man haver» er motto for rommet. 

 

Kvar helg vekslar det mellom foredrag og workshop, ope for barn, unge og vaksne.

Velkommen på utstilling!

Gratis inngang for barn og unge til og med 16 år

Inngang vaksne: 150 kr

Inngang medlem: Gratis

UTSTILLARAR: 

Line Berget

Øyunn Hustveit

Kristin Lindberg

Anne Siv Falkenberg Pedersen

Geira Auestad Woitier & Yves Preel

Tine Eide

Guttormsgaard ARKIV

3.klassingar frå Seljord barneskule 

WORKSHOP- OG FOREDRAGSHALDERAR:

Forfattar Tommy Sørbø 

Forfattar Halvor Kleppen 

Førstekonservator Ketil G. Andersen 

Biletkunstnar Kari Steihaug 

Biletkunstnar Zoe Eskes 

Tatersløydar Mariann Grønnerud

Karl Ivar Grundeland og Ellen Lisbeth Førland

Utstillinga er kuratert av Anne Ingeborg Biringvad i samarbeid med Dag Feldborg

bottom of page